BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

 •   13/10/2022 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

 •   09/09/2022 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Thông báo: V/v chi trả cổ tức 2021 bằng tiền

Thông báo: V/v chi trả cổ tức 2021 bằng tiền

 •   24/08/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2022

 •   01/08/2022 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố BCTC Bán niên năm 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

 •   14/07/2022 05:37:00 PM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2022

 •   04/07/2022 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2022
CÔNG BỐ THÔNG TIN: V/v LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN: V/v LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

 •   22/06/2022 05:14:00 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022
Biên bản và nghị quyết họp hội đồng quản trị năm 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

 •   15/04/2022 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2022
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 •   13/04/2022 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 483
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố báo cáo thường niên năm 2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 •   09/04/2022 01:54:00 PM
 •   Đã xem: 475
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố thông tin, biên bản & nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 •   25/03/2022 05:31:00 PM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông báo về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 •   23/02/2022 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 559
 •   Phản hồi: 0
Thông báo: về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022(thay cho thông báo số 57/TB-DBW ngày 17/2/2022)
+ Biên bản họp hội đồng quản trị
+ Nghị quyết họp hội đồng quản trị
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022(TB CŨ)

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022(TB CŨ)

 •   18/02/2022 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 549
 •   Phản hồi: 0
Thông báo: về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022
+ Biên bản họp hội đồng quản trị
+ Nghị quyết họp hội đồng quản trị
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

 •   17/02/2022 01:37:00 PM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố báo cáo tài chính năm 2021

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây