BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

 •   22/01/2021 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty
BCTC QUÝ IV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

 •   16/01/2021 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

 •   19/10/2020 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 & Công văn giải trình về biến động kế quả kinh doanh của Quý III năm 2020 so với Quý III năm 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020

 •   14/08/2020 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Công văn giải trình về biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

 •   17/07/2020 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 527
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố báo cáo tài chính quý II năm 2020
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2020

 •   09/07/2020 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 413
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 •   05/06/2020 04:47:00 PM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố thông tin biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tới toàn thể các quý cổ đông.
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 •   22/05/2020 05:48:00 PM
 •   Đã xem: 1066
 •   Phản hồi: 0
HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
 
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 •   27/04/2020 06:05:00 PM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Thông báo bao gồm :
+ Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.
+ Biên bản họp hội đồng quản trị công ty.

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

 •   20/04/2020 05:06:00 PM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2020

 •   20/04/2020 05:02:00 PM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 •   26/03/2020 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông báo về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 •   17/03/2020 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước điện biên xin thông báo tới các cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

 •   14/03/2020 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 454
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
- Mã chứng khoán DBW ( Upcom HNX )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

 •   03/03/2020 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 407
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 •   14/02/2020 02:42:00 PM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

 •   13/02/2020 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THÔNG BÁO : BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN TẠI CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN

THÔNG BÁO : BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN TẠI CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN

 •   10/01/2020 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 482
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN THÔNG BÁO :
ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN TẠI CÔNG TY NƯỚC
THÔNG BÁO VÀ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TÚC NĂM 2017, 2018

THÔNG BÁO VÀ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TÚC NĂM 2017, 2018

 •   25/10/2019 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 627
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017,2018

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây