BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 •   15/08/2019 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố : Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng, kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

 •   19/07/2019 11:27:00 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố báo cáo tài chính quý II năm 2019
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

 •   05/07/2019 12:49:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

 •   20/04/2019 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bô Báo cáo tài chính quý I năm 2019
BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 •   12/04/2019 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 •   10/04/2019 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - CCÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

 •   10/04/2019 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần cấp nước Điện Biên năm 2018
Tên công ty : Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
Mã chứng khoán : DBW
Địa chỉ : Tổ 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 •   03/04/2019 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông báo về việc họp đại hội đồng thường niên năm 2019 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQKD

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQKD

 •   05/03/2019 07:12:00 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố BCTC Năm 2018 và công văn giải trình về biến động KQKD so với năm 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

 •   18/01/2019 07:17:00 AM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD

 •   16/10/2018 02:31:00 AM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD GIỮA NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD GIỮA NĂM 2018

 •   09/08/2018 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD GIỮA NĂM 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ II NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ II NĂM 2018

 •   20/07/2018 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN THÔNG BÁO :
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ II NĂM 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 •   04/07/2018 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 500
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
iStock 000011542331XSmall

CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

 •   01/07/2018 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 466
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 & DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 & DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

 •   18/06/2018 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên  - Thư mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 & Dự thảo điều lệ sửa đổi
THÔNG BÁO : VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHĐ CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2018

THÔNG BÁO : VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHĐ CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2018

 •   15/05/2018 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông báo : Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN,BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN,BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 •   27/04/2018 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 493
 •   Phản hồi: 0
Họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thường niên năm 2018 : 
- Công bố thông tin chứng khoán năm 2018
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây