BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 năm 2017 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KQ HĐKD QUÝ 4/2017 SO VỚI QUÝ 4/2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 năm 2017 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KQ HĐKD QUÝ 4/2017 SO VỚI QUÝ 4/2016

 •   18/01/2018 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 và công văn giải trình về biến động kết quả kinh doanh của quý 4 năm 2017 so với quý 4 năm 2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

 •   17/10/2017 03:14:00 AM
 •   Đã xem: 413
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG  KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA QUÝ 3/2017 SO VỚI QUÝ 3/2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 6 THÁNG & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD 6 THÁNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 6 THÁNG & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD 6 THÁNG

 •   08/08/2017 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 435
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 6 THÁNG
Kèm theo công văn giải trình biến động về kết quả kinh doanh 6 tháng của giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 so với giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2016
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIỆN

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIỆN

 •   28/07/2017 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 408
 •   Phản hồi: 0
Điều lệ của công ty cổ phần cấp nước Điện Biên được thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên vào ngày 28/7/2017 ; Bản điều lệ này cùng với các quy định của hệ thống pháp luật của nhà nước sẽ chi phối toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 •   28/07/2017 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 - Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên 
Contabilidade entre matriz e filial principais problemas

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN BỘ NĂM 2017(QUÝ 2)

 •   18/07/2017 02:49:00 AM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính giữa niên bộ năm 2017 (Quý 2) của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
Công văn giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý 2/2017

Công văn giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý 2/2017

 •   18/07/2017 02:23:00 AM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0
Công văn giải trình về biến động kết quả kinh doanh của Quý 2 năm 2017 so với Quý 2 năm 2016
Thư mời họp hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Thư mời họp hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 •   17/07/2017 11:39:00 AM
 •   Đã xem: 489
 •   Phản hồi: 0
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2017

 •   13/07/2017 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
THÔNG BÁO : Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

THÔNG BÁO : Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 •   23/06/2017 03:24:00 AM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO : về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội cổ đông bất thường năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016

 •   26/05/2017 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên công bố báo cáo thường niên năm 2016 
thông báo

Công bố thông tin đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 •   28/04/2017 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tài liệu đính kèm bao gồm :


 - Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ( Chi tiết và tải về Tại đây )
 - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ( Chi tiết và tải về Tại đây )
 - Báo cáo của ban giám đốc trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ( chi tiết và tải về Tải đây )
 - Báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ( chi tiết và tải về Tại đây)
 - Báo cáo của hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ( chi tiết và tải về Tại đây)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

 •   20/04/2017 02:30:00 AM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
kèm theo Công văn giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017 so với quý 1 năm 2016
Thông báo : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (DBW)

Thông báo : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (DBW)

 •   18/04/2017 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
Thông báo : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (DBW)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên 2017

 •   26/03/2017 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 479
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO : về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

 •   16/03/2017 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên thực hiện công bố BCTC năm 2016

 
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

 •   20/01/2017 02:29:00 AM
 •   Đã xem: 408
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên
 
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu giao dịch của CTCP Cấp nước Điện Biên

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu giao dịch của CTCP Cấp nước Điện Biên

 •   03/01/2017 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 470
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-SGDHN ngày 29/12/2016 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP cấp nước Điện Biên và công văn số 408/2016/DBW về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:
 
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP cấp nước Điện Biên (DBW)

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP cấp nước Điện Biên (DBW)

 •   30/12/2016 05:26:47 AM
 •   Đã xem: 478
 •   Phản hồi: 0
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên (DBW)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây